قیمت گذاری توپ توپ برای میلز مورد استفاده برای فروش